top of page

Elektroléčba

Elektroléčba se řadí do metod fyzikální terapie, při níž je využíváno léčebného účinku různých forem elektrické energie. Elektrický proud se aplikuje prostřednictvím elektrod na kůži a doba aplikace se pohybuje okolo 10-20 minut.

Elektroléčba se využívá zejména pro své účinky analgetické (tišení bolesti), myorelaxační (uvolnění svalu) či naopak myostimulační (stimulace svalu), k tišení zánětu, zlepšení krevní cirkulace, pro podporu výživy tkáně a zmírnění otoku.

Na našem pracovišti používáme především proudy TENS, DD a IF.

TENS

Transkutánní elektrická nervová stimulace

Hlavním účinkem tohoto proudu je tlumení bolesti prostřednictvím dráždění nervových vláken na různých úrovních nervového systému. Indikacemi pro použití TENS jsou obecně bolesti známého původu - bolesti zad, kloubů, bolesti hlavy, ale také fantomovy bolesti.

DD

Diadynamické proudy

 

Jedná se o aplikaci stejnosměrného proudu s různou intenzitou, frekvencí a průběhem. Na základě těchto parametrů je pak možné v postižené oblasti působit proti bolesti a zlepšit prokrvení tkáně či naopak tkáň aktivovat a působit tonizačně. Terapie se provádí pomocí 2 elektrod přiložených na postiženou tkáň. Používá se především k utlumení chronických bolestí kloubů a páteře, ale rovněž u poúrazových stavů.

IF

Interferenční proudy

Interferenční proudy vznikají skládáním dvou proudů středofrekvenčních. Používá se tam, kde je potřeba hloubkový účinek. Výsledný efekt terapie interferenčními proudy závisí na intenzitě a frekvenci vznikajících nízkofrekvenčních proudů. Jsou vhodné pro pacienty jak s akutní tak chronickou bolestí.

Ultrazvuk - UZ

Jedná se o terapii mechanickým vlněním, při němž vzniká mikromasáž v dané oblasti a ohřev tkáně. To má za následek snížení svalového napětí, zlepšení lokální cirkulace a zmírnění otoku, prokrvení tkáně, urychlení regenerace a zmírnění bolesti. Aplikace ultrazvukem obvykle trvá okolo 5 minut na jednu oblast.

Používá se k ošetření přetížených svalů, úponových bolestí, patních ostruh, zánětu Achillovy šlachy, natažení/natržení svalů, poúrazových stavů, distorzí kloubů, distenze vazů a chronických zánětlivých onemocnění kloubu.

Magnetoterapie

Magnetoterapie se řadí do bezkontaktní nízkofrekvenční elektroterapie. Využívá se při ní léčebných účinků magnetické složky elektromagnetického pole. Mezi účinky magnetu patří analgezie, protizánětlivý účinek, relaxace svalů, pomáhá proti otokům, podporuje hojení.

Během magnetoterapie se pacient nesvléká, protože magnetické pole prostupuje jak oděvem, tak i například sádrovou fixací.

Nejčastěji ho využíváme u těchto indikací:

  • stavy po frakturách

  • vertebrogenní algické syndromy

  • bolesti kloubů a jejich degenerativní poškození, např. artrózou

  • revmatická onemocnění

  • distorze kloubu

  • stavy po CMP

Laser

Jedná se o léčbu světelným zářením o vysoké energii, jež efektivně proniká do tkáně. Jeho hlavním účinkem je analgetizace, biostimulace s podporou hojení a protizánětlivý účinek. Používá se u řady pohybových, neurologických a kožních onemocnění.

V naší ordinaci jej používáme zejména u těchto potíží: bolesti ramene, bolesti zad, tenisový a golfový loket, syndrom karpálního tunelu, artróza kloubu, tendopatie, distorze kloubu, patní ostruha a další.

bottom of page