top of page

Kinesiotaping

Tejpování vzniklo v Japonsku již v 70. letech, kde tuto metodu založil chiropraktik Kenzo Kase. Jedná se o lepení elastických bavlněných pásek na postiženou oblast. Funkčnost těchto pásek spočívá zejména ve zvýšení cirkulace pod tejpem a následném zvýšení látkové výměny.

Účinky: zlepšení funkce svalů prostřednictvím regulace svalového napětí, zmírnění bolesti a otoků, podpora lymfatického systému, podpora kloubů, korekce a mnoho dalších.

dítě Fyzioterapie
bottom of page