top of page
Léčebná tělesná výchova LTV

Léčebná tělesná výchova probíhá v tělocvičně s fyzioterapeutem. Před zahájením cvičení si Vás fyzioterapeut vyšetří a vyzpovídá, aby cvičení cílilo na Vaše potíže. Hlavní význam LTV je, abyste se naučili cvičit sami.

Sestavíme Vám cvičební plán, naučíme Vás základní principy metodik, které pro Vás budou nejvhodnější. Potom už jen kontrolujeme, přidáváme na obtížnosti, měníme cviky a upravujeme intenzitu. Při cvičení Vás pouze vedeme, cvičit musíte Vy a to hlavně doma.

Pravidelným cvičením alespoň 3x týdně předejdete různým bolestivým stavům, zlepšíte si hybnost v kloubech, získáte rychlost a vytrvalost, posílíte svalstvo potřebné pro správné držení těla a hlavně se budete cítit skvěle.

Naučíme Vás, jak držet tělo a správně se pohybovat v běžných denních aktivitách, jako je například sezení u počítače, jízda autem, dlouhé stání, domácí práce a jiné. Můžeme Vám také doporučit, jaké sportovní vyžití by bylo vhodné právě pro Vás a čemu byste se měl naopak vyhnout anebo jak oblíbený sport provádět zdravěji.

Efekt cvičení je ve většině případech závislý právě na Vás, na tom, jestli přijmete zdravý pohyb mezi každodenní návyky a to i v období, kdy Vás nic nebolí.

Příklady a využití některých z metodik LTV

Metoda Roswithy Brunkow

Základem této metody jsou vzpěrná cvičení, kterými dochází ke zlepšení aktivace a koordinace svalových řetězců a stabilizačnímu tréninku periferních kloubů a páteře. Vhodným nastavením horních a dolních končetin a vzepřením se o ně dochází k napřímení trupu a aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře. Výhodou tohoto cvičení je, že při něm nevzniká nadměrná zátěž na klouby.

Indikacemi k této metodě jsou: funkční poruchy pohybového systému, skoliózy, vadné držení těla, artrózy kloubů, špatné postavení kloubu, centrální poruchy hybnosti, onemocnění páteře.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metodu Ludmily Mojžíšové si veřejnost obvykle spojuje s léčbou funkční ženské sterility, ale málokdo ví, že primárně byla vytvořena pro odstranění vertebrogenních potíží. V naší ordinaci tuto metodu využíváme právě k řešení vertebrogenních potíží a blokád žeber a SI skloubení.

Metoda vychází z předpokladu, že v důsledku jednostranné pracovní či sportovní pohybové aktivity dochází k nerovnoměrnému zapojení svalových skupin - některé ochabují, jiné jsou naopak přetížené. Tyto svaly pak neudrží žebra ve správné poloze a může dojít k poruchám ve skloubení mezi žebry a hrudní kostí. To má následně vliv na skloubení mezi žebry a páteří, a jelikož je páteř brána jako jeden funkční celek, může se daná porucha řetězit do jejích různých úseků, stejně tak jako do skloubení mezi kostí křížovou a kyčelní (SI, sakroiliakální skloubení). Ve všech případech se jedná o poruchu funkce daného kloubu, tedy o funkční poruchu, která vyvolává reakci v okolních tkáních. Okolní i vzdálenější svaly mohou bolet a omezovat pohyb v daném kloubu. V rámci terapie pak dochází k ošetření zmíněných skloubení, uvolnění okolních tkání a zaučení cviků, jež jsou důležitou součástí k dosažení úspěšné léčby.

SM systém (spirální stabilizace)

SM systém je metoda vyvíjená doktorem Smíškem již od roku 1979. Jedná se o pomalé cvičení s elastickými lany, při kterém je kladen důraz především na kvalitní provedení cviku a správnou aktivaci svalů do spirálních řetězců. Tato aktivace vytváří v těle trakční sílu, která zmenšuje tlak na meziobratlové disky a klouby, čímž zlepšuje jejich výživu, regeneraci a funkci. Dochází k vyrovnání a napřímení páteře.

SM systém je vhodným cvičením u bolestí zad, výhřezu ploténky, skoliózy, vadného držení těla, u stavů po operaci páteře, a dále je vhodný také pro ty, kteří mají například sedavé zaměstnání a chtějí podobným problémům předejít. Je vhodným cvičením pro všechny věkové skupiny.

Senzomotorická stimulace (SMS)

Senzomotorika představuje spojení motoriky a vnímání prostřednictvím smyslů (přes nejrůznější receptory). Senzomotorická stimulace umožňuje zlepšení svalové koordinace, urychluje aktivaci svalu a zlepšuje reaktibilitu, která je velmi potřebná pro svalovou ochranu kloubů. To vše se děje prostřednictvím zvýšení množství vstupních signálů z periferie (např. stojem na balanční ploše), díky kterým zvyšujeme aktivitu CNS. To vše vede ke zkvalitnění nastavení postury a pohybu.

Senzomotorická stimulace je vhodná jako prevence úrazu u sportovců, u kterých touto metodou zkvalitňujeme reakční schopnost na rozmanité podmínky v terénu. Dále se využívá u poúrazových stavů a bolestivých syndromů vzniklých na základě špatného držení těla.

Všechny cviky nejprve trénujeme na pevné zemi a poté až na balančních plochách. Cvičí se naboso. K tréninku senzomotorické stimulace u nás využíváme tyto pomůcky: kulová úseč, velké míče, balanční čočky, overbally, BOSU a další.

bottom of page