top of page
Mobilizace

Mobilizace řadíme mezi techniky manuální terapie. Slouží k obnově funkční pohyblivosti v kloubu, ve kterém se vyskytuje blokáda. Úspěšnou mobilizací se kloubní plochy dostávají do správného postavení. Díky automobilizačním cvikům si po zaučení fyzioterapeutem může pacient provádět mobilizaci sám. Mobilizace páteře a periferních kloubů jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Techniky měkkých tkání

Mezi měkké tkáně řadíme kůži, podkoží, fascii a sval. Pro optimální funkci pohybového aparátu musí být zachována protažitelnost a vzájemná posunlivost všech těchto tkání, v opačném případě dochází ke vzniku bolestivých reflexních změn. Techniky měkkých tkání jsou manuální techniky, nejedná se ovšem o techniky masážní. Jsou prováděny na sucho rukama fyzioterapeuta, který se postupně dostává z vrstev povrchových do vrstev hlubších, hodnotí jejich stav a v případě potřeby optimalizuje jejich protažitelnost a posunlivost. Do technik měkkých tkání rovněž patří ošetření jizev, které často prostupují všemi měkkými tkáněmi a v případě vzájemného přilnutí mohou mít za následek až poruchu funkce v kloubu. Tyto techniky jsou také plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

bottom of page